Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

7 lipca 2016 Dwudzieste drugie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 22 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, natomiast Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z Komisją Finansów Publicznych sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

23 czerwca 2016 Dwudzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 21 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Posłom została przedstawiona informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2015 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

21 czerwca 2016 Konferencja kolejowa w Pucku

W puckim ratuszu odbyła się konferencja „Wspólnie możemy odblokować Półwysep Helski” poświęcona linii kolejowej 213 Reda – Hel. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych, Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały projekty i możliwości płynące z budowy nowych przystanków i mijanek na linii kolejowej i elektryfikacji linii kolejowej 213. Przedstawiono także symulację zmiany rozkładu jazdy na linii kolejowej 213, polegającą na dążeniu do włączenia tej linii w system kolei aglomeracyjnej w Trójmieście. Relację fotograficzną z konferencji można znaleźć na stronie internetowej miasta Puck.

10 czerwca 2016 Dwudzieste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 20 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne oraz informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Ponadto porządek obrad obejmował m.in. sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Odbyło się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

6 czerwca 2016 Duże otwarcie PKM na Kaszuby, po Kartuzach czas na Kościerzynę.

PKM będzie bardziej dostępna. Jeszcze na etapie projektowania analiza Jaspers podkreślała, że Pomorska Kolej Metropolitalna powinna obsługiwać jak największą liczbę pasażerów z Kaszub. Już w trakcie funkcjonowania PKM, dzięki wielu sugestiom udało się wspólnie wypracować bardzo interesujące, nowatorskie podejście do maksymalnego wykorzystania obecnego potencjału PKM-ki. Będzie jeszcze lepiej. Nowy, udoskonalony rozkład jazdy, który zostanie wprowadzony, opracowany został w ramach tego samego budżetu i liczby pociagogodzin co dotychczas. Zakłada on duże otwarcie na Kaszuby, potok pasażerów obejmował będzie Kartuzy i Kościerzynę. W nowym rozkładzie pozostają niezmienione kursy pociągów na trasie Gdynia – Kościerzyna, dodatkowo zostają uruchomione pociągi tej samej relacji po  linii PKM przez Żukowo, Gdańsk Wrzeszcz i dalej przez Trójmiasto do stacji Gdynia Główna. Oznacza to, że dla mieszkańców powiatów kartuskiego i kościerskiego komunikacyjnym początkiem metropolii Trójmiasta stanie się Borkowo, skąd odjeżdżać będą pociągów z Kartuz i z Kościerzyny. Oznacza to, że z dworców w gminie Żukowo kolej kursować będzie co 30 minut. Część z nich jako kursy przyśpieszone jadące z Żukowa Wschodniego do Gdańska Wrzeszcza w 20 minut. Dzięki temu otwierają się nowe możliwości dla transportu łączonego, samochodowego lub autobusowego z pociągami. Dostępność pociągów dla mieszkańców powiatu kościerskiego, gmin Somonino i Stężyca będzie większa. To oczywiście szansa na dalszy rozwój PKM-ki.

20 maja 2016 Dziewiętnaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 19 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Posłowie wysłuchali sprawozdań: Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

13 maja 2016 Osiemnaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 18 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

4 maja 2016 Dzień Strażaka w Kartuzach

Dzień Strażaka w Kartuzach (fot. Expresskaszubski.pl)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach zorganizowała uroczyste obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, następnie po przemarszu strażaków ulicami miasta, w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej wręczono druhom odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Na zaproszenie strażaków w uroczystościach wziął udział poseł Stanisław Lamczyk.

3 maja 2016 Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja (fot. Expresskaszubski.pl)225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poseł Stanisław Lamczyk świętował razem z mieszkańcami Kartuz. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele Świętego Kazimierza. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie po okolicznościowych przemówieniach zostały złożone kwiaty. Uroczystości zakończył koncert na rynku w Kartuzach.

29 kwietnia 2016 Siedemnaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 17 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o mediach narodowych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o składce audiowizualnej, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników.

Menu:

 • Aktualności
  • Lipiec 2016
  • Czerwiec 2016
  • Maj 2016
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć