Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

17 maja 2019 Osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 81 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdanie o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz wspólnie z Komisją Obrony Narodowej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz wspólne z Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, natomiast wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

3 maja 2019 Święto Konstytucji 3 Maja

228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poseł Stanisław Lamczyk świętował razem z mieszkańcami powiatu kartuskiego. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele Świętego Kazimierza w Kartuzach. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie po okolicznościowych przemówieniach zostały złożone wiązanki kwiatów. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja zakończyło spotkanie na kartuskim rynku. Relację z tego wydarzenia można znaleźć tu.

26 kwietnia 2019 Osiemdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 80 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom zastała przedstawiona informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 oraz informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz wspólnie z Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz wspólnie z Komisją do Spraw Energii i Skarbu Państwa sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw.

19 kwietnia 2019 Radosnych Świąt!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,

napełni nas wszystkich pokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

 

4 kwietnia 2019 Siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 79 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Ponadto posłom został przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.”. Komisja Gospodarki i Rozwoju zaprezentowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15 marca 2019 Siedemdziesiąte ósme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 78 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Ponadto posłom została przedstawiona informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r., informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku oraz informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku. Komisja Infrastruktury przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny oraz sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

22 lutego 2019 Siedemdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 77 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto posłom została przedstawiona rządu dotycząca wątpliwości pojawiających się wokół śledztwa dotyczącego zabójstwa prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza oraz funkcjonowania systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, wspólnie z Komisją do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

17 stycznia 2019 Siedemdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 76 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

28 grudnia 2018 Siedemdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 75 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

21 grudnia 2018 Wesołych Świąt

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Niech Dziecię Jezus

umacnia w sercach miłość i krzepi nadzieję,

a czuwająca u żłóbka Maryja

uprasza potrzebne łaski i moce na trud każdego dnia 2019 roku

Menu:

 • Aktualności
  • Maj 2019
  • Kwiecień 2019
  • Marzec 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć