Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

21 lipca 2017 Czterdzieste szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 46 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Komisji Infrastruktury przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

12 lipca 2017 Czterdzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 45 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawiły sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

7 lipca 2017 Szanowni Państwo

W dniach 10 – 31 lipca biuro poselskie w Kartuzach oraz biura filialne w Chojnicach i Brusach będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Menu:

 • Aktualności
  • Lipiec 2018
  • Czerwiec 2018
  • Maj 2018
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć