Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

22 grudnia 2017 Wesołych Świąt

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Niech światło choinki

symbol radości z narodzenia Jezusa

oświetla Wasze życie

i pozwala odnaleźć właściwą drogę.

15 grudnia 2017 Pięćdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 54 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdań Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji.

8 grudnia 2017 Pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 53 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wysłuchano sprawozdań Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o rynku mocy, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o Służbie Ochrony Państwa oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ponadto wraz z Komisją Obrony Narodowej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Komisja Gospodarki i Rozwoju we współpracy z  Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka przygotowała  sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Menu:

 • Aktualności
  • Grudzień 2018
  • Listopad 2018
  • Październik 2018
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć