Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

30 marca 2018 Radosnego Alleluja!

Święto Wielkiej Nocy

to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary

w silę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzę, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem

wzmacniania ducha

22 marca 2018 Sześćdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 60 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

6 marca 2018 Pięćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 59 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została Przedstawiona informacja Rady Ministrów o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2015 r. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2019
  • Grudzień 2018
  • Listopad 2018
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć