Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

28 grudnia 2018 Siedemdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 75 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

21 grudnia 2018 Wesołych Świąt

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Niech Dziecię Jezus

umacnia w sercach miłość i krzepi nadzieję,

a czuwająca u żłóbka Maryja

uprasza potrzebne łaski i moce na trud każdego dnia 2019 roku

14 grudnia 2018 Siedemdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 74 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, natomiast Komisja Gospodarki i Rozwoju sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

7 grudnia 2018 Siedemdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 73 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komisja Gospodarki i Rozwoju przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Menu:

 • Aktualności
  • Czerwiec 2019
  • Maj 2019
  • Kwiecień 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć