Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

31 maja 2010 Czterdziesta Ósma Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Poseł Stanisław Lamczyk wziął udział w 48 sesji sejmiku Województwa Pomorskiego. Jednym z punktów porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawy handlowego pod firmą „Pomorska Kolej Metropolitalna” Spółka Akcyjna. Uchwałę uzyskała większość głosów radnych sejmiku. W dalszej części obrad podano pod głosowanie m.in. przyjęcie uchwał w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Pomorskiego oraz sprawie uchwalenia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Województwa Pomorskiego na lata 2010 – 2025 realizowanych przez Samorząd Województwa.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć