Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

29 marca 2010 Czterdziesta Piąta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się 45 sesja Sejmiku. Porządek dzisiejszych obrad obejmował m.in. przyjęcie uchwał: w sprawie obsadzenia mandatu radnego Województwa Pomorskiego przez Panią Barbarę Szlabowską; w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych; w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województw Lubuskiego i Kujawsko – Pomorskiego realizacji opracowań pn. Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego i kujawsko – pomorskiego. Przyjęta została także uchwała w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego zbycia przez Województwo Pomorskie udziałów spółki Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka spółka z o.o. z siedzibą w Ustce na rzecz Powiatu Słupskiego. W sesji uczestniczył – zaproszony przez Przewodniczącego Sejmiku – poseł Stanisław Lamczyk.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć