Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

28 grudnia 2009 Czterdziesta Pierwsza Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

XLI Sesja Sejmiku Województwa PomorskiegoW Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się czterdziesta pierwsza sesja Sejmiku Województwa. Na sesji obecny był Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk. Głównym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok. Budżet dla Województwa Pomorskiego został zatwierdzony. Ponadto w porządku obrad przewidziane było głosowanie nad uchwałami dotyczącymi w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku oraz  w sprawie określenia terminu zakończenia okresu zbioru roślin uprawnych w województwie pomorskim. Głosowano także nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku oraz w sprawie zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Pomorskiego Programu Działalności Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na 2010 rok.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć