Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

30 listopada 2009 Czterdziesta sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

XXXIX Sesja Sejmiku Województwa PomorskiegoPoseł Stanisław Lamczyk wziął udział w czterdziestej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jednym z punktów dzisiejszych obrad była debata poświęcona rolnictwu i obszarom wiejskim. Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił oczekiwania Rządu Polskiego wobec przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, poseł Zdzisław Czucha omówił pomorskie doświadczenia z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w świetle debat powiatowych w województwie pomorskim przeprowadzonych w 2009 roku. Ponadto przedstawione zostały aktualne problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z perspektywy samorządów terytorialnych: regionalnego, powiatowych i gminnych. Na dzisiejszej sesji radni głosowali także na przyjęciem uchwał m.in. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim, w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Pomorskiego do realizacji projektu „Pomorskie – dobry kurs” Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziedzin i form działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć