Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

24 czerwca 2009 Czterdzieste czwarte posiedzenie Sejmu

Sejm RPSejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji zebrała się na czterdziestym czwartym posiedzeniu. W porządku obrad przewidziano m.in. pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej. Ponadto sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Gospodarki oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o praktykach absolwenckich, sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r., sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych oraz sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Komisja posła Stanisława Lamczyka, czyli Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na 44 posiedzeniu Sejmu zaprezentowana zostanie  informacja Rządu na temat sytuacji ekonomicznej w rolnictwie oraz informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć