Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

26 maja 2017 Czterdzieste drugie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 42 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Ponadto porządek obrad obejmował przedstawienie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego informacji w sprawie działań podjętych w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w Komisariacie Policji Wrocław-Stare Miasto w dniu 15 maja 2016 roku oraz wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć