Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

20 maja 2009 Czterdzieste drugie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPO godzinie 9.00 rozpoczęło się 42 posiedzenie Sejmu RP. Potrwa ono do najbliższego piątku. W porządku obrad przewidziano m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, informację Rzecznika Praw Dziecka o działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka za rok 2007 i rok 2008. Ponadto przewiduje się także, sprawozdanie Komisji Gospodarki, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym, sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.

Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, sprawozdanie Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”. Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć