Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

9 września 2009 Czterdzieste dziewiąte posiedzenie Sejmu VI kadencji

Sejm RPDziś Sejm RP zbiera się na czterdziestym dziewiątym posiedzeniu. Porządek obrad  trzydniowego posiedzenia przewiduje m.in.: sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 24 czerwca 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Ponadto zaplanowane jest pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na 49 posiedzeniu Sejmu zostanie przedstawiona informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz informacja Rządu w sprawie sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć