Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

30 czerwca 2009 Czterdzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPDziś Sejm RP zbiera się na czterdziestym piątym posiedzeniu. W porządku obrad przewidziano m.in.: sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o Służbie Celnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja, w której pracuje poseł Stanisław Lamczyk, czyli Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć