Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

6 maja 2009 Czterdzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPDziś rozpoczyna się czterdzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP. Potrwa ono trzy dni. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie, sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Odbędzie się także pierwsze czytanie: rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska; rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Komisja Infrastruktury przygotowała:  sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym (sprawozdawca poseł Stanisław Lamczyk), sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o transporcie kolejowym. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć