Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

21 kwietnia 2009 Czterdzieste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPO godzinie 12 rozpoczęło się 40 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie potrwa do piątku 24 kwietnia. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Komisja, w której pracuje poseł Stanisław Lamczyk, czyli Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, sprawozdanie o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć