Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

26 lipca 2013 Czterdzieste szóste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 46 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ponadto posłowie wysłuchali m.in. sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy – Prawo wodne oraz sprawozdania Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Sejmowi została przedstawiona informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2012 roku.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć