Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

14 lipca 2009 Czterdzieste szóste posiedzenie Sejmu

Sejm RPRozpoczęło się czterdzieste szóste posiedzenie Sejmu. Potrwa ono do najbliższego piątku. W porządku obrad przewidziano m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów oraz pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto przewidziane jest sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o Służbie Celnej, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wspólnie z Komisją Gospodarki sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć