Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

18 czerwca 2009 Czterdzieste trzecie posiedzenie Sejmu RP VI kadencji

Sejm RPO godzinie 9.00 rozpoczęło się 43 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W porządku obrad przewidziano m.in. pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Ponadto przewidziane jest sprawozdanie Komisji Gospodarki, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece i o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wraz z Komisją Gospodarki oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć