Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

12 czerwca 2013 Czterdzieste trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się 43 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmuje m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej. Ponadto przewidziane jest sprawozdanie Komisji Zdrowia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Porządek obrad może zostać uzupełniony  sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć