- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Czternaste posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej VI kadencji

Rozpoczęło się czternaste posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Obrady przewidziane są na dni 23, 24 i 25 kwietnia. W porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. Sejmowa Komisja Infrastruktury w której pracuje poseł Stanisław Lamczyk przedstawi sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, wspólne z Komisją Kultury i Środków Przekazu sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz z Komisją Skarbu Państwa sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.