Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

31 stycznia 2011 Czwarta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się IV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Porządek obrad obejmował m.in. przyjęcie uchwał: w   sprawie   zatwierdzenia   Programu   Działalności   Pomorskiego   Ośrodka   Doradztwa Rolniczego w  Gdańsku, w  sprawie zatwierdzenia cennika płatnych usług wykonywanych w   ramach doradztwa rolniczego przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011-2026 oraz w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2011 rok. Ponadto przedłożone zostało sprawozdanie z  pracy Zarządu Województwa Pomorskiego oraz informacja Przewodniczącego Sejmiku o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami. W sesji uczestniczył – zaproszony przez Przewodniczącego Sejmiku  –  poseł Stanisław Lamczyk.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć