Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

10 grudnia 2015 Czwarte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 4 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015. Posłom zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej minister Marek Gróbarczyk zaprezentował informacje dotyczące stanu przygotowań organizacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz o priorytetach funkcjonowania resortu.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć