Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

21 grudnia 2011 Czwarte posiedzenie Sejmu RP

Dziś rozpoczęło się 4 posiedzenie Sejmu RP, zaś  dzień wcześniej zebrała się sejmowa Komisja Infrastruktury, podczas której  rozpatrzono rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012. Tego samego dnia poseł Stanisław Lamczyk wziął udział w konferencji „Mocne i słabe strony sektora MSP. Szanse i zagrożenia rozwojowe”.  Na obecnym posiedzeniu Sejmu porządek obrad obejmuje pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach oraz pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie. Ponadto przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz  informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2011 roku.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć