- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Gazu Łupkowego

Obyło się drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Gazu Łupkowego.  Dziś gościem parlamentarzystów był Piotr Woźniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju. Minister Woźniak przedstawił najnowsze informacje na temat złóż gazu łupkowego, liczby wydanych koncesji na jago poszukiwanie oraz poinformował o przewidzianej publikacji  raportu o zasobach gazu łupkowego w Polsce oraz raportu środowiskowego przygotowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny.