Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

24 września 2012 Dwudziesta druga Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

W Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się XXII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Porządek obrad obejmował m.in. przyjęcie uchwał:  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Województwa  Pomorskiego  2020 oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej  Metropolitalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym  Spółki. Ponadto Marszałek Województwa Pomorskiego przekazał informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata  za I półrocze 2012 roku i o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego za I półrocze 2012 roku. W sesji uczestniczył – zaproszony przez Przewodniczącego Sejmiku  –  poseł Stanisław Lamczyk.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć