Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

17 września 2008 Dwudzieste drugie posiedzenie Sejmu RP

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zebrał się dzisiaj na 22 posiedzeniu. Wydarzenie to, poprzedzone zostało obradami sejmowych komisji stałych. Poseł Stanisław Lamczyk uczestniczył w pracach Komisji Infrastruktury, która wraz z Komisją Skarbu Państwa przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Dwudzieste drugie posiedzenie Sejmu potrwa do 19 września, porządek obrad przewiduje m.in. pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Ponadto w przewidziane jest sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym oraz informacja rządu na temat polskiej oświaty.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć