Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

19 listopada 2008 Dwudzieste dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zebrał się na 29 posiedzeniu. W planie obrad przewidziano m.in. sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, pierwsze czytania rządowego projektu ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ponadto odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości oraz przedstawione będą sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także Komisji Nadzwyczajnej o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o stanowisku Senatu w sprawach ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Komisja Ochrona Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdania o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć