Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

5 listopada 2008 Dwudzieste ósme posiedzenie Sejmu VI kadencji

Dziś rozpoczyna się 28 posiedzenie Sejmu RP, potrwa ono do piątku 7 listopada. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Odbędą się także pierwsze czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- -Kodeks postępowania karnego, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej oraz pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sejmowa komisja w której pracuje poseł Stanisław Lamczyk, czyli Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a także sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć