Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

14 października 2008 Dwudzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Dziś rozpoczyna się 25 posiedzenie Sejmu RP VI. Kadencji i potrwa ono piątku 17 października. Porządek obrad 25 posiedzenia przewiduje m.in. sprawozdania Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, o poselskim projekcie ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, o poselskim projekcie ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej, o poselskim projekcie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia, o poselskim projekcie ustawy o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Ponadto porządek obrad przewiduje sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, o poselskim projekcie ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji, o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć