Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

14 września 2012 Dwudzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 21 posiedzenie Sejmu RP. W porządku czterodniowych obrad znalazły się takie punkty, jak informacja Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości na temat utworzenia Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego oraz informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ponadto odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw,  Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komisja Infrastruktury przedstawiła sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawy o drogach publicznych. Komisja Gospodarki przedstawiła sprawozdania: o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, o rządowym projekcie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć