- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Dwudzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 21 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Posłom została przedstawiona informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2015 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.