- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Dwudzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 21 posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Obrady potrwają do 5 września. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe. Ponadto przewidziane są pierwsze czytania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przewiduje się także sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  ma przedstawić sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach.