Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

22 lipca 2008 Dwudzieste Posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 20 Posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej VI kadencji, obrady potrwają do piątku 25 lipca. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium, sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2007 roku oraz sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2007 roku. Ponadto przewidziane jest pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, a także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komisja Infrastruktury w której zasiada poseł Stanisław Lamczyk ma przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć