Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

28 października 2008 Dwudzieste siódme posiedzenie Sejmu RP

W dniach 28 i 29 października Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zbiera się na dwudziestym siódmym posiedzeniu. W porządku obrad przewidziano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansach publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto przewidziano także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Porządek obrad może być uzupełniony o sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o emeryturach pomostowych i o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz o pierwsze czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć