Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

22 lipca 2016 Dwudzieste trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 23 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Posłom została przedstawiona informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ponadto parlamentarzyści wysłuchali sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku, informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz informacji prezesa Rady Ministrów na temat wyniku zakończonego w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Komisja Infrastruktury zaprezentowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć