Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

1 kwietnia 2008 Dwunaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się Dwunaste posiedzenie Sejmu. Dzisiejsze obrady zostały zwołane w trybie nadzwyczajnym, porządek dzienny obejmuje m. in. pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., pytania w sprawach bieżących oraz sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Ponadto na dzisiaj zaplanowano posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Skarbu Państwa. Przedmiotem jej obrad będzie rozpatrzenie wniosków i poprawek zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej ?Poczta Polska? oraz rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć