Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

27 lutego 2008 Dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się dziewiąte posiedzenie Sejmu RP, potrwa ono do piątku 29 lutego. Planowany porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r., pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Ponadto także informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny; informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata oraz informacja o realizacji Programu w roku 2006 oraz sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w okresie od 25 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Od dnia 26 lutego pracują komisje sejmowe w których zasiada poseł Stanisław Lamczyk, są to Komisja Infrastruktury oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć