Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

12 czerwca 2015 Dziewięćdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 94 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. informację Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt śledztwa w sprawie nielegalnych podsłuchów, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Posłom przedstawiono także sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć