Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

10 czerwca 2011 Dziewięćdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Dziś zakończyło się, rozpoczęte  we wtorek 7 czerwca 94 posiedzenie Sejmu RP.  Porządek obrad obejmował m.in.: głosowanie nad wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat decyzji rządu o sprzedaży PKP Cargo inwestorowi strategicznemu i konsekwencji takiej formy prywatyzacji dla polskiego systemu transportowego. Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o usługach płatniczych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o żegludze śródlądowej oraz ustawę o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym oraz wspólnie z Komisją Skarbu Państwa sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe. Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólnie z Komisją Gospodarki i Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć