Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

13 maja 2011 Dziewięćdziesiąte drugie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 92 posiedzenie Sejmu RP VI Kadencji. W jego trakcie kilkakrotnie zbierały się Komisje Sejmowe. Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o żegludze śródlądowej oraz ustawę o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, a także rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.  Ponadto odbyły się połączone posiedzenia Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej której celem było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wraz z  Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a także wraz z Komisja Infrastruktury rozpatrzyła przedstawioną przez Ministra Infrastruktury informacji na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2010 roku.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć