Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

28 czerwca 2011 Dziewięćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zebrał się na 95 posiedzeniu.  Porządek obrad przewiduje m.in. informację Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Ponadto zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Komisji Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Kultury i Środków Przekazu przygotowała ponadto sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej oraz we współpracy z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć