Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

27 kwietnia 2011 Dziewięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zebrała się na 91 posiedzeniu.  Porządek obrad przewiduje m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz Kodeksu karnego oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nasiennictwie. W programie obrad przewiduje się także przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów informacji na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przestawi sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Odbędzie się także trzecie czytanie sprawozdania Komisji Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć