Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

13 kwietnia 2011 Dziewięćdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 90 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury. Na bieżące posiedzenie Sejmu Komisja Infrastruktury przygotowała  sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć