Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

13 lipca 2011 Dziewięćdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 96 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Porządek obrad przewiduje m.in.: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw oraz Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Ponadto przedstawiona zostanie informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku oraz informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Na bieżącym posiedzeniu  Rada Ministrów przedstawi swój raport pt. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz rekomendacje na rok 2011”.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć