Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

27 maja 2015 Dziewięćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 93 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w okresie 2012-2013, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć