Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

27 maja 2011 Dziewięćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Dziś zakończyło się 93 posiedzenie Sejmu RP. W trakcie posiedzenia głosowano m.in. nad ustawami: o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy. Ponadto odbyła się także dyskusja nad przedstawioną przez Ministra Infrastruktury informacji na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2010 roku. Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” . Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła informację na temat funkcjonowania parków narodowych w aspekcie zmian ustawy o finansach publicznych oraz informację na temat składowisk odpadów przemysłowych w dorzeczach Wisły i Odry.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć