Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

9 lipca 2008 Dziewiętnaste Posiedzenie Sejmu RP

W dniach 9 – 11 lipca Sejm zbierze się na 19 posiedzeniu. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej, sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Ponadto odbędzie się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Planowane jest także sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych i sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć