Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

23 kwietnia 2008 Interpelacja nr 2752 w sprawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skierowana do Jolanty Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Z dniem 1 października 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która w art. 12 ust. 2 stanowi, iż do rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego rada gminy nie może upoważnić ośrodka pomocy społecznej.
Przepis ten winien ulec zmianie, bowiem ośrodki pomocy społecznej są najlepiej przygotowaną do realizacji przedmiotowych zadań placówką w gminie, co więcej, placówki te w większości gmin obecnie realizują zadania z tego zakresu na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Przekazanie tych zadań do realizacji gminie wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz poniesienie wydatków na zorganizowanie i wyposażenie nowych stanowisk pracy, ponadto wdrożenie nowych pracowników w procedury może wydłużyć czas oczekiwania na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń.
W związku z tym zwracam się do Pani Minister z prośba o odpowiedź na pytanie czy Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej planuje przygotowanie poprawek do wyżej wymienionej ustawy?Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć