Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

30 sierpnia 2007 Interpelacja w sprawie Kolei Metropolitalnej

Poseł Stanisław LamczykDo Pani Grażyny Gęsickiej Minister Rozwoju Regionalnego została dzisiaj wysłana interpelacja poselska Stanisława Lamczyka i Jacka Kurskiego. Dotyczy ona sprawy nie ujęcia na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na lata 2007 – 2013 planu budowy Kolei Metropolitalnej. W tej sprawie posłowie mówią jednym głosem, że trzeba wspólnie walczyć o realizację tego istotnego dla mieszkańców Pomorza projektu.
Zapraszany do zapoznania się z cały tekstem interpelacji.

                                                                                               Kartuzy, dnia 30 sierpnia 2007

                                                                                    Szanowna Pani
                                                                                   Grażyna Gęsicka
                                                               Minister Rozwoju Regionalnego
                                                          
                                                        INTERPELACJA

W sprawie nie ujęcia na liście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na lata 2007 ? 2013 planu budowy Kolei Metropolitalnej.

               
                   Szanowna Pani Minister!

                  Okazało się, że dalece zaawansowany projekt budowy Kolei Metropolitalnej, bardzo dobrze oceniony przez Unię Europejską mający przywrócić połączenia kolejowe Trójmiasta z Kartuzami, Kościerzyną, Bytowem oraz usprawnienia połączeń z Chojnicami i południową częścią Kaszub nie został ujęty na wyżej wymienionej liście.
           Jak  Pani doskonale wie, Trójmiasto przygotowuje się do organizacji Euro 2012, rozbudowa i unowocześnienie szybkiej kolei jest jednym z niezbędnych elementów prawidłowego przeprowadzenia tej niezwykle ważnej dla całej Polski imprezy.
        Wykreślenie budowy Kolei Metropolitalnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oznacza, że przygotowane przez naukowców z Centrum Naukowo – Technologicznego Kolejnictwa oraz Politechniki Gdańskiej plany, a także ich wysiłek intelektualny zostanie zaprzepaszczony.
         Pozostaje jeszcze kwestia społeczna, mianowicie budowa szybkiej kolei łączącej całe Kaszuby z Trójmiastem pozwoliłaby na łatwiejszy dostęp mieszkańców Województwa Pomorskiego do centrum swojego regionu. Zapewni to możliwość podejmowania pracy bez konieczności zamieszkania w Gdańsku, Gdyni czy Sopocie oraz  szerokie korzystanie z oferty edukacyjnej i kulturalnej Trójmiasta. Połączenia kolejowe umożliwią ponadto odciążenie dróg dojazdowych do Trójmiasta a przez mniejszy ruch kołowy na owych trasach poprawi się stan środowiska naturalnego.
                 W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istotny dla całego Pomorza projekt budowy Kolei Metropolitalnej będzie wpisany na listę indykatywną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na lata 2007 – 2013 ?Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć